of0
SDÜ Education Information System Course Content
Programme
Institute of Social Science Public Law
Course Information
Course Unit Code
Course Unit Title
Credit Theoretic
Credit Pratic
Credit Lab/A
Credit Total
Credit Ects
Semester
02KAH9509
Administration Structure of Turkey
3.00
0.00
0.00
3.00
6.00
1
Course Information
Language of Instruction
Turkish
Type of Course Unit
Elective
Course Coordinator
Assistant Professor Dr. Vahdettin AYDIN
Course Instructors
3-Vahdettin AYDIN
Course Assistants
4-Hatice MESCİ
4-Osman Kürşat ACAR
Course Aims
To have comprehensive information about Turkey?s administrative organization
Course Goals
To know the schema of Turkish administrative organization
To know the principles in our administrative organization
To understand the importance of the differences between central administration and local administration
To assess the status of new organizations in our administrative organization
Learning Outcomes of The Course Unit
To know the schema of Turkish administrative organization
To know the principles in our administrative organization
To understand the importance of the differences between central administration and local administration
To assess the status of new organizations in our administrative organization
Course Contents
The concept of administrative settlement, the constitutional and legal principles that shapes the administrative organizations, differences between central administration-local administration, profits and losses of central administration, central administration organization, local administration organization
Prerequisities and Co-requisities Courses
 
Recommended Optional Programme Components
 
Mode Of Delivery
 
Level of Course Unit
 
Assessment Methods and Criteria
ECTS / Table Of Workload (Number of ECTS credits allocated)
Studies During Halfterm
Number
Co-Efficient
Activity
Number
Duration
Total
Visa
1
40
Course Duration (Excluding Exam Week)
16
3
48
Quiz
0
0
Time Of Studying Out Of Class
8
8
64
Homework
2
50
Homeworks
4
7
28
Attendance
10
10
Presentation
2
10
20
Application
0
0
Project
0
0
0
Lab
0
0
Lab Study
0
0
0
Project
0
0
Field Study
0
0
0
Workshop
0
0
Visas
1
10
10
Seminary
0
0
Finals
1
10
10
Field study
0
0
Workload Hour (30)
30
TOTAL
100
Total Work Charge / Hour
180
The ratio of the term to success
40
Course's ECTS Credit
6
The ratio of final to success
60
 
TOTAL
100
 
Recommended or Required Reading
Textbook
A.Şeref Gözübüyük, Türkiye'nin Yönetim Yapısı, Ankara.
Abdullah Yılmaz ve diğerleri, Dönüşen Kentler ve Değişen Yerel Yönetimler, Ankara.
Arif Payaslıoğlu, Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Üzerine Bir İnceleme, Ankara.
Atilla Özer, Türkiye'de Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Ankara.
Ayşegül Mengi, Avrupa Birliği?nde Bölgeler Karşısında Yerel Yönetimler, Ankara.
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, KİT Raporları, Ankara
Birgül Ayman Güler, Türkiye?nin Yönetimi, Ankara.
Burhan Kuzu, Parlamenter Rejimde Devlet Başkanının Konumu ve 1961-1982 Anayasalarında Durum, İstanbul.
Coşkun Can Aktan, Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme, İzmir.
Cumhurbaşkanlığı DDK Raporları,
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Raporları,
İçişleri Bakanlığı Raporları,
TODAİE Raporları
STK raporları
Eyüp Zengin, Yerel Yönetim Birlikleri, Konya.
Halil Kalabalık, Yerel Yönetim Hukuku, Teori, Uygulama, Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırmalı, Ankara.
Hamza Eroğlu, İdare Hukuku Dersleri, Genel Esaslar, İdari Teşkilat ve İdarenin Denetlenmesi, Ankara.
Harun Çetintemel, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, İdare Hukuku ve İdari Yargı İle İlgili İncelemeler, Ankara.
İbrahim Özdemir, Meslek Kuruluşlarının Kamu Kurumu Niteliği, Ankara.
İhsan Kuntbay, Türkiye?de Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Yönetimi, Ankara
İl Han Özay, Günışığında Yönetim, İstanbul.
İlber Ortaylı, Tanzimattan Cumhuriyete Yerel Yönetim Geleneği, İstanbul.
İsmet Giritli, Pertev Bilgen, Tayfun Akgüner, İdare Hukuku, İstanbul.
Kemal Görmez, Mustafa Ökmen, Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları, İstanbul.
Kemal Görmez, Yerel Demokrasi ve Türkiye, Ankara.
Kemal Gözler, Cumhurbaşkanı-Hükümet Çatışması, Bursa.
Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa.
M.Sedat Taşkazan, Türkiye'de Ticaret ve Sanayi Odalarının Fonksiyonları ve İdari Yapısı, Konya.
Metin Günday, İdare Hukuku, Ankara.
Mustafa Ateş, Devlet Planlama Teşkilatı, Kamu Yönetimindeki Yeri, Organizasyon Yapısı, Görevleri ve Fonksiyonları, Ankara.
Müslüm Akıncı, Bağımsız İdari Otoriteler ve Ombudsman, İstanbul.
Nuri Tortop ve diğerleri, Mahalli İdareler, Ankara.
Ramazan Cengiz Derdiman, Türkiye İdaresinin Hukuksal Yönü ve Yapısı, Bursa.
Ramazan Yıldırım, İdare Hukuku Açısından GAP, Diyarbakır.
Ruşen Keleş, Bölge Gerçeği ve Avrupa, ÇYYD. C.7, ss.3-11.
Ruşen Keleş, Yerinden Yönetim ve Siyaset, İstanbul.
Seriye Sezen, Türk Kamu Yönetiminde Kurullar, Geleneksel Yapılanmadan Kopuş, Ankara.
Sıddık Sami Onar, İdare Hukukunun Umumi Esasları, İstanbul.
Taha Parla, Türkiye'nin Siyasi Rejimi, İstanbul.
Tahsin Bekir Balta, Türkiye?de Yürütme Kudreti, Ankara.
Turan Yıldırım, Türkiye'nin İdari Teşkilatı, İstanbul.
Veysel Atasoy, Türkiye'de Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme Sorunları, İstanbul.
Yahya Zabunoğlu, YÖK ve İdare Hukuku, I.Ulusal İdare Hukuku Kongresi, 1.Kitap, ss.415-424.
Yıldızhan Yayla, Anayasalarımızda Yönetim İlkeleri, Tevsi-i Mezuniyet ve Tefrik-i Vezaif, İstanbul.
Yüksel Koçak, Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler, Ankara.
Zafer Üskül, Kamu Yönetimi Açısından Türkiye?de Ticaret ve Sanayi Odaları, Eskişehir.
Additional Resources
Başbakanlık Resmi Gazete İnternet sitesi, www.resmigazete.gov.tr
Başbakanlık, Mevzuat Bilgi Sistemi, www.mevzuat.gov.tr
Cumhurbaşkanlığı, www.cankaya.gov.tr
Başbakanlık, www.basbakanlik.gov.tr
Diğer Bakanlıklar İçin bkz. www.turkiye.gov.tr (Devlet Ana Kapısı)
TODAİE, Yerel Yönetimler Araştırma ve Eğitim Merkezi, www.yerelnet.org.tr
Yerel Yönetimler Araştırma, Yardım ve Eğitim Derneği, www.yayed.org
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, www.mahalli-idareler.gov.tr
Material Sharing
Documents
 
Assignments
 
Exams
 
Additional Material
 
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Lectures, Practical Courses, Presentation, Seminar, Project, Laboratory Applications (if necessary)
Work Placements
As with any other educational component, credits for work placements are only awarded when the learning outcomes have been achieved and assessed. If a work placement is part of organised mobility (such as Farabi and Erasmus), the Learning Agreement for the placement should indicate the number of credits to be awarded if the expected learning outcomes are achieved.
Program Learning Outcomes
No
Course's Contribution to Program
Contribution
1
To learn and to understand rudiments (constitutional law, administrative law, criminal law and criminal procedure, international law) in the field of Public Law.
4