SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSITY
Lifelong Learning Programme
Türkçe  | English   

 
  LLP/ERASMUS
Info about;
LLP>>
Erasmus >>
 
 

 
  DIPLOMA SUPPLEMENT
All students of the applicant institution receive a Diploma Supplement automatically and free of charge upon graduation.
Diploma Supplement>>
 
 

 
  ECTS
Information Package and Course Catalogue
ECTS>>
 
 

 
  LINKS
The Council of Higher Education>>
Ministry of Culture and Tourism>>
List of Turkish Representations >>
 
 


Sisteme girişler sırasında yaşanılan sorunlar için öncelikli olarak Bölüm/Anabilimdalı koordinatörlüklerine ulaşılarak yeni e-posta adreslerinin sisteme doğru şekilde kayıt edilip edilmediği kontrol edilmelidir.
 
   
Register Number