SDU Education Information System
   Home   |  Login Türkçe  | English   
 
   
 
 


 
Course Information
Course Unit Title : Foreign Relations History of Turkish Republic (1923-1960)
Course Unit Code : TAR409
Type of Course Unit : Compulsory
Level of Course Unit : First Cycle
Year of Study : 4
Semester : 7.Semester
Number of ECTS Credits Allocated : 5,00
Name of Lecturer(s) : ---
Course Assistants :
Learning Outcomes of The Course Unit : 1) To be able to understand which factors shaped Atatürk?s foreign policy
2) to be able to analyze the ethnic and politic structure of the Middle East
3) To be able to realize the contemporary problems of Modern Middle East and to analyze regional and global powers? policies towards the region.
4) to be able to develop ideas about Middle Eastern identity
Mode of Delivery : Face-To-Face
Prerequisities and Co-requisities Courses : Unavailable
Recommended Optional Programme Components : Unavailable
Course Contents : the problems and determinants of Turkish foreign policy between 1919- 1945, the political dynamics and issues of Turkish foreign policy after World War II. Turkish Foreign policy in Menderes era, Cyprus question, EU-Turkish relations and Turkish foreign policy in Post-Cold War.
Languages of Instruction : Turkish-English
Course Goals : 1) to understand which factors shaped Atatürk?s foreign policy.
2) to analyze the ethnic and politic structure of the Middle East.
3) to realize the contemporary problems of Modern Middle East and to analyze regional and global powers? policies towards the region.
4) to develop ideas about Middle Eastern identity.
Course Aims : the aim of this course is to introduce the central themes of foreign policy of Turkish Republic.
WorkPlacement   Not Available
Recommended or Required Reading
Textbook :
Additional Resources : - Çaylak, Adem & Cihat Göktepe vd. (ed.), Türkiye?nin Politik Tarihi: iç ve Dış Politika (Ankara: Savaş yayınevi, 2009).
- İnan, Süleyman & Ercan Hatyaoğlu (ed.), Yakın Dönem Türk Politik Tarihi, Anı, 2006.
- Oran, Baskın (ed.), Türk Dış Politikası (Ankara: İletisim Yayınevi, 2001).
-Olaylarla Türk Dış Politikasi (1919-1995), (Ankara: Siyasal Kitabevi, 1996).
- Sönmezoğlu, Faruk, II. DÜnya Savaşından Günümüze Türk Dış Politikası, (İstanbul: Der Yayınları, 2006).
- Çakmak, Haydar (ed.), Türk Dış Politikası 1919-2008 (Ankara: Platin, 2008).
- Seydi, Süleyman, Atatürk'ün Dış Politikasında İngiltere Faktörü, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı. 14 yıl. 2006, s. 27-40.
-Akşin, Aptülahat, Atatürk?ün Dış Politikası ve Diplomasisi (Ankara: TTK, 1991).
-Gönlübol, Mehmet & Cem Sar, Atatürk ve Türkiye?nin Dış Politikası (1918-1938), (Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, 1997).
-Deringil, Selim, Denge Oyunu, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000.
- Seydi, Süleyman, Zor Yıllar: İkinci Dünya Savaşı?nda Türkiye?de İngiliz-Alman Propaganda ve İstihbarat Savaşı, Asil, 2006.
- Seydi, Süleyman, The Turkish Straits and the Great Powers: From the Montreaux Convention to the Early Cold War, 1936-1947', (Istanbul: the Isis Press, 2003)
- Denniston, Robin, Churchill?in Gizli Savaşı Diplomatik Yazışmalar İngiliz Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye 1942-44 Çeviren: Sinan Gurtunca (İstanbul: Sabah Yayınları, 1998
- Seydi, Süleyman, Çiçero Olayı: 1940?larda Ankara?da İstihbarat Savaşları, Toplumsal Tarih, sayı 121, Ocak 2004, s.92- 99.
Deringil, Selim, II. Dünya Savaşı ve Türkiye: Hasta Adamın Dinç evlatları, Toplumsal Tarih, sayı 121, Ocak 2004, s.76-81..
- Koçak, Cemil, Türkiye?de Milli Şef Dönemi, 1938-1945: Dönemin İç ve Dış Politikası üzerine Bir Araştırma (Ankara: Yurt Yayıncılık, 1986).
- Ülman, Haluk, Türk-Amerikan Diplomatik Münasebetleri 1939-1947 (Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1961).
- Seydi, Süleyman, On İki Ada?nın Yunanistan?a devrinde İngiltere?nin Rolü, Toplumsal Tarih, sayı. 140, Ağustos 2005, s. 50-57.
- Bağcı, Hüseyin, Türk Dış Politikasında 1950?li yıllar (Ankara: METU Press, 2001).
- Mütercimler, Erol & Mim Kemal Öke, Düşler ve Entrikalar: Demokrat Parti Dönemi Türk Dış Politikası, (Alfa, 2004).
- Merih,Turgay, Soğuk Savaş ve Türkiye, Ebabil, 2006.
- Sever, Ayşegül, Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye, Batı ve Orta Doğu 1945-1958, Boyut Kitapları, 1997.
- Akalın, Cüneyt, Soğuk Savaş ABD ve Türkiye ? 1, Kaynak Yayınları.
- Fouskas, Vassilis K., Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya: Soğuk Savaş sonrası ABD Politikaları, aykırı, 2004.
- Kayar, Mustafa, Türk-Amerikan İlişkilerinde Irak Sorunu, IQ, 2003
- Kekevi, Serkan, Batının Çöküşü ve Türkiye: Türk Dış Politikası, IQ, 2004.
- Rubin, Barry & Kemal Kirişçi (ed.), Günümüzde Türkiye?nin Dış Politikası (Bogaziçi Yayınevi, 2002).
- Makovsky, Alan & Sabri Sayari, ?Türkiye?nin Yeni Dünyası: Türk Dış Politikasının Değişen Dinamikleri (İstanbul: Alfa, 2002).
- Yıldırım, Mustafa, Türk Dış Politikası,: Belirsizlik döneminde, Ötüken, 2004.
- Yıldız,Yavuz Gökalp, Stratejik arayışları ve Türkiye, Der Yayınları, 2001.
- İdris bal (ed.), 21. Yüzyılda Türk Dış Politikası (Ankara: AGAM, 2001).
- Yılmaz,Türel, Türkiye-İsrail Yakınlaşması, (Ankara: İmaj yayınevi, 2001)
- Inbar, Efraim, Türk-İsrail Stratejik Ortaklığı, Çevirenler Suna Ercan & Özgül Erdemli (Ankara: ASAM, 2001)
Material Sharing
Documents :
Assignments :
Exams :
Additional Material :
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Lectures, Practical Courses, Presentation, Seminar, Project, Laboratory Applications (if necessary)
ECTS / Table Of Workload (Number of ECTS credits allocated)
Student workload surveys utilized to determine ECTS credits.
Activity :
Number Duration Total  
Course Duration (Excluding Exam Week) :
14 3 42  
Time Of Studying Out Of Class :
14 4 56  
Homeworks :
1 15 15  
Presentation :
0 0 0  
Project :
0 0 0  
Lab Study :
0 0 0  
Field Study :
0 0 0  
Visas :
1 12 12  
Finals :
1 12 12  
Workload Hour (30) :
30  
Total Work Charge / Hour :
137  
Course's ECTS Credit :
5      
Assessment Methods and Criteria
Studies During Halfterm :
Number Co-Effient
Visa :
0 0
Quiz :
0 0
Homework :
0 0
Attendance :
0 0
Application :
0 0
Lab :
0 0
Project :
0 0
Workshop :
0 0
Seminary :
0 0
Field study :
0 0
   
TOTAL :
0
The ratio of the term to success :
0
The ratio of final to success :
0
TOTAL :
0
Weekly Detailed Course Content
Week Topics  
1 Introduction: basic dynamics that shaped Turkish foreign policy
  Study Materials: -Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası (Ankara: İletisim Yayınevi, 2001).
- Süleyman Seydi, Atatürk'ün Dış Politikasında İngiltere Faktörü, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı. 14 yıl. 2006, s. 27-40.
2 Turkish foreign policy during the National struggle movements
  Study Materials: - Adem Çaylak & Cihat Göktepe vd. (ed.), Türkiye?nin Politik Tarihi: iç ve Dış Politika (Ankara: Savaş yayınevi, 2009).
- Süleyman İnan & Ercan Hatyaoğlu (ed.), Yakın Dönem Türk Politik Tarihi, Anı, 2006.
-Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası (Ankara: İletisim Yayınevi, 2001).
-Olaylarla Türk Dış Politikasi (1919-1995), (Ankara: Siyasal Kitabevi, 1996).
- Faruk Sönmezoğlu, II. DÜnya Savaşından Günümüze Türk Dış Politikası, (İstanbul: Der Yayınları, 2006).
- Haydar Çakmak (ed.), Türk Dış Politikası 1919-2008 (Ankara: Platin, 2008).
- Süleyman Seydi, Atatürk'ün Dış Politikasında İngiltere Faktörü, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı. 14 yıl. 2006, s. 27-40.
-Aptülahat Akşin, Atatürk?ün Dış Politikası ve Diplomasisi (Ankara: TTK, 1991).
3 Ataturk?s Foreign policy
  Study Materials: - Adem Çaylak & Cihat Göktepe vd. (ed.), Türkiye?nin Politik Tarihi: iç ve Dış Politika (Ankara: Savaş yayınevi, 2009).
- Süleyman İnan & Ercan Hatyaoğlu (ed.), Yakın Dönem Türk Politik Tarihi, Anı, 2006.
-Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası (Ankara: İletisim Yayınevi, 2001).
-Olaylarla Türk Dış Politikasi (1919-1995), (Ankara: Siyasal Kitabevi, 1996).
- Faruk Sönmezoğlu, II. DÜnya Savaşından Günümüze Türk Dış Politikası, (İstanbul: Der Yayınları, 2006).
- Haydar Çakmak (ed.), Türk Dış Politikası 1919-2008 (Ankara: Platin, 2008).
- Süleyman Seydi, Atatürk'ün Dış Politikasında İngiltere Faktörü, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, sayı. 14 yıl. 2006, s. 27-40.
- Süleyman Seydi, Zor Yıllar: İkinci Dünya Savaşı?nda Türkiye?de İngiliz-Alman Propaganda ve İstihbarat Savaşı, Asil, 2006.
- Süleyman Seydi, The Turkish Straits and the Great Powers: From the Montreaux Convention to the Early Cold War, 1936-1947', (Istanbul: the Isis Press, 2003)
- Robin Denniston, Churchill?in Gizli Savaşı Diplomatik Yazışmalar İngiliz Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye 1942-44 Çeviren: Sinan Gurtunca (İstanbul: Sabah Yayınları, 1998
- Süleyman Seydi, Çiçero Olayı: 1940?larda Ankara?da İstihbarat Savaşları, Toplumsal Tarih, sayı 121, Ocak 2004, s.92- 99.
Selim Deringil, II. Dünya Savaşı ve Türkiye: Hasta Adamın Dinç evlatları, Toplumsal Tarih, sayı 121, Ocak 2004, s.76-81..
-Cemil Koçak, Türkiye?de Milli Şef Dönemi, 1938-1945: Dönemin İç ve Dış Politikası üzerine Bir Araştırma (Ankara: Yurt Yayıncılık, 1986).
-Haluk Ülman, Türk-Amerikan Diplomatik Münasebetleri 1939-1947 (Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1961).
- Süleyman Seydi, On İki Ada?nın Yunanistan?a devrinde İngiltere?nin Rolü, Toplumsal Tarih, sayı. 140, Ağustos 2005, s. 50-57.
4 Turkish foreign policy before the WWII
  Study Materials: - Süleyman Seydi, Zor Yıllar: İkinci Dünya Savaşı?nda Türkiye?de İngiliz-Alman Propaganda ve İstihbarat Savaşı, Asil, 2006.
- Süleyman Seydi, The Turkish Straits and the Great Powers: From the Montreaux Convention to the Early Cold War, 1936-1947', (Istanbul: the Isis Press, 2003)
- Robin Denniston, Churchill?in Gizli Savaşı Diplomatik Yazışmalar İngiliz Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye 1942-44 Çeviren: Sinan Gurtunca (İstanbul: Sabah Yayınları, 1998
- Süleyman Seydi, Çiçero Olayı: 1940?larda Ankara?da İstihbarat Savaşları, Toplumsal Tarih, sayı 121, Ocak 2004, s.92- 99.
Selim Deringil, II. Dünya Savaşı ve Türkiye: Hasta Adamın Dinç evlatları, Toplumsal Tarih, sayı 121, Ocak 2004, s.76-81..
-Cemil Koçak, Türkiye?de Milli Şef Dönemi, 1938-1945: Dönemin İç ve Dış Politikası üzerine Bir Araştırma (Ankara: Yurt Yayıncılık, 1986).
-Haluk Ülman, Türk-Amerikan Diplomatik Münasebetleri 1939-1947 (Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1961).
- Süleyman Seydi, On İki Ada?nın Yunanistan?a devrinde İngiltere?nin Rolü, Toplumsal Tarih, sayı. 140, Ağustos 2005, s. 50-57.
- Süleyman Seydi, 1939-1945 dönemi İç ve Dış Politirka, Adem Çaylak & Cihat Göktepe vd. (ed.), Türkiye?nin Politik Tarihi: iç ve Dış Politika (Ankara: Savaş yayınevi, 2009).
5 Turkish foreign policy in the Second World War
  Study Materials: - Süleyman Seydi, Zor Yıllar: İkinci Dünya Savaşı?nda Türkiye?de İngiliz-Alman Propaganda ve İstihbarat Savaşı, Asil, 2006.
- Süleyman Seydi, The Turkish Straits and the Great Powers: From the Montreaux Convention to the Early Cold War, 1936-1947', (Istanbul: the Isis Press, 2003)
- Robin Denniston, Churchill?in Gizli Savaşı Diplomatik Yazışmalar İngiliz Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye 1942-44 Çeviren: Sinan Gurtunca (İstanbul: Sabah Yayınları, 1998
- Süleyman Seydi, Çiçero Olayı: 1940?larda Ankara?da İstihbarat Savaşları, Toplumsal Tarih, sayı 121, Ocak 2004, s.92- 99.
Selim Deringil, II. Dünya Savaşı ve Türkiye: Hasta Adamın Dinç evlatları, Toplumsal Tarih, sayı 121, Ocak 2004, s.76-81..
-Cemil Koçak, Türkiye?de Milli Şef Dönemi, 1938-1945: Dönemin İç ve Dış Politikası üzerine Bir Araştırma (Ankara: Yurt Yayıncılık, 1986).
-Haluk Ülman, Türk-Amerikan Diplomatik Münasebetleri 1939-1947 (Ankara: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, 1961).
- Süleyman Seydi, On İki Ada?nın Yunanistan?a devrinde İngiltere?nin Rolü, Toplumsal Tarih, sayı. 140, Ağustos 2005, s. 50-57.
- Süleyman Seydi, 1939-1945 dönemi İç ve Dış Politirka, Adem Çaylak & Cihat Göktepe vd. (ed.), Türkiye?nin Politik Tarihi: iç ve Dış Politika (Ankara: Savaş yayınevi, 2009).
6 Turkish foreign policy during the Cold War
  Study Materials: - Adem Çaylak & Cihat Göktepe vd. (ed.), Türkiye?nin Politik Tarihi: iç ve Dış Politika (Ankara: Savaş yayınevi, 2009).
- Süleyman İnan & Ercan Hatyaoğlu (ed.), Yakın Dönem Türk Politik Tarihi, Anı, 2006.
-Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası (Ankara: İletisim Yayınevi, 2001).
-Olaylarla Türk Dış Politikasi (1919-1995), (Ankara: Siyasal Kitabevi, 1996).
- Faruk Sönmezoğlu, II. DÜnya Savaşından Günümüze Türk Dış Politikası, (İstanbul: Der Yayınları, 2006).
- Haydar Çakmak (ed.), Türk Dış Politikası 1919-2008 (Ankara: Platin, 2008).
- Turgay Merih, Soğuk Savaş ve Türkiye, Ebabil, 2006.
- Ayşegül Sever, Soğuk Savaş Kuşatmasında Türkiye, Batı ve Orta Doğu 1945-1958, Boyut Kitapları, 1997.
- Cüneyt Akalın, Soğuk Savaş ABD ve Türkiye ? 1, Kaynak Yayınları.
7 Turkish foreign policy in Menderes time
  Study Materials: Hüseyin Bağcı, Hüseyin Bağcı, Türk Dış Politikasında 1950?li yıllar (Ankara: METU Press, 2001).
- Erol Mütercimler & Mim Kemal Öke, Düşler ve Entrikalar: Demokrat Parti Dönemi Türk Dış Politikası, (Alfa, 2004).
8 The nature of Turkish-Soviet relationships
  Study Materials: - Adem Çaylak & Cihat Göktepe vd. (ed.), Türkiye?nin Politik Tarihi: iç ve Dış Politika (Ankara: Savaş yayınevi, 2009).
- Süleyman İnan & Ercan Hatyaoğlu (ed.), Yakın Dönem Türk Politik Tarihi, Anı, 2006.
-Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası (Ankara: İletisim Yayınevi, 2001).
-Olaylarla Türk Dış Politikasi (1919-1995), (Ankara: Siyasal Kitabevi, 1996).
- Faruk Sönmezoğlu, II. DÜnya Savaşından Günümüze Türk Dış Politikası, (İstanbul: Der Yayınları, 2006).
- Haydar Çakmak (ed.), Türk Dış Politikası 1919-2008 (Ankara: Platin, 2008).
9 Cyprus problem and Turkey?s isolation.
  Study Materials: - Vassilis K. Fouskas, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya: Soğuk Savaş sonrası ABD Politikaları, aykırı, 2004.
- Mustafa Kayar, Türk-Amerikan İlişkilerinde Irak Sorunu, IQ, 2003
- Serkan Kekevi, Batının Çöküşü ve Türkiye: Türk Dış Politikası, IQ, 2004.
- Barry Rubin & Kemal Kirişçi (ed.), Günümüzde Türkiye?nin Dış Politikası (Bogaziçi Yayınevi, 2002).
- Alan Makovsky & Sabri Sayari, ?Türkiye?nin Yeni Dünyası: Türk Dış Politikasının Değişen Dinamikleri (İstanbul: Alfa, 2002).
10 Turkish-Greek relations in connection with Aegean question
  Study Materials: - Vassilis K. Fouskas, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya: Soğuk Savaş sonrası ABD Politikaları, aykırı, 2004.
- Mustafa Kayar, Türk-Amerikan İlişkilerinde Irak Sorunu, IQ, 2003
- Serkan Kekevi, Batının Çöküşü ve Türkiye: Türk Dış Politikası, IQ, 2004.
- Barry Rubin & Kemal Kirişçi (ed.), Günümüzde Türkiye?nin Dış Politikası (Bogaziçi Yayınevi, 2002).
- Alan Makovsky & Sabri Sayari, ?Türkiye?nin Yeni Dünyası: Türk Dış Politikasının Değişen Dinamikleri (İstanbul: Alfa, 2002).
11 Turkish-American relationships
  Study Materials: - Vassilis K. Fouskas, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya: Soğuk Savaş sonrası ABD Politikaları, aykırı, 2004.
- Mustafa Kayar, Türk-Amerikan İlişkilerinde Irak Sorunu, IQ, 2003
- Serkan Kekevi, Batının Çöküşü ve Türkiye: Türk Dış Politikası, IQ, 2004.
- Barry Rubin & Kemal Kirişçi (ed.), Günümüzde Türkiye?nin Dış Politikası (Bogaziçi Yayınevi, 2002).
- Alan Makovsky & Sabri Sayari, ?Türkiye?nin Yeni -Nasuh Uslu, Türk-Amerikan İlişkileri, 21. Yüzyıl yayınları, 2000.
12 Turkey-EU Relations
  Study Materials: - Adem Çaylak & Cihat Göktepe vd. (ed.), Türkiye?nin Politik Tarihi: iç ve Dış Politika (Ankara: Savaş yayınevi, 2009).
- Süleyman İnan & Ercan Hatyaoğlu (ed.), Yakın Dönem Türk Politik Tarihi, Anı, 2006.
-Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası (Ankara: İletisim Yayınevi, 2001).
-Olaylarla Türk Dış Politikasi (1919-1995), (Ankara: Siyasal Kitabevi, 1996).
- Faruk Sönmezoğlu, II. DÜnya Savaşından Günümüze Türk Dış Politikası, (İstanbul: Der Yayınları, 2006).
- Haydar Çakmak (ed.), Türk Dış Politikası 1919-2008 (Ankara: Platin, 2008).
13 Turkey?s Middle Eastern Policy
  Study Materials: - Alan Makovsky & Sabri Sayari, ?Türkiye?nin Yeni Dünyası: Türk Dış Politikasının Değişen Dinamikleri (İstanbul: Alfa, 2002).
- Mustafa Yıldırım, Türk Dış Politikası,: Belirsizlik döneminde, Ötüken, 2004.
- Yavuz Gökalp Yıldız, Stratejik arayışları ve Türkiye, Der Yayınları, 2001.
- İdris bal (ed.), 21. Yüzyılda Türk Dış Politikası (Ankara: AGAM, 2001).
- Türel Yılmaz, Türkiye-İsrail Yakınlaşması, (Ankara: İmaj yayınevi, 2001)
- Efraim Inbar, Türk-İsrail Stratejik Ortaklığı, Çevirenler Suna Ercan & Özgül Erdemli (Ankara: ASAM, 2001)
14 Basic problems of Turkish foreign policy
  Study Materials: - Alan Makovsky & Sabri Sayari, ?Türkiye?nin Yeni Dünyası: Türk Dış Politikasının Değişen Dinamikleri (İstanbul: Alfa, 2002).
- Mustafa Yıldırım, Türk Dış Politikası,: Belirsizlik döneminde, Ötüken, 2004.
- Yavuz Gökalp Yıldız, Stratejik arayışları ve Türkiye, Der Yayınları, 2001.
- İdris bal (ed.), 21. Yüzyılda Türk Dış Politikası (Ankara: AGAM, 2001).