SDU Education Information System
   Home   |  Login Türkçe  | English   
 
   
 
 


 
Course Information
Course Unit Title : Discipline Law And Trial of Officials
Course Unit Code : 02KAH9515
Type of Course Unit : Optional
Level of Course Unit : Second Cycle
Year of Study : Preb
Semester : 255.Semester
Number of ECTS Credits Allocated : 6,00
Name of Lecturer(s) : ---
Course Assistants : ---
Learning Outcomes of The Course Unit : To know the discipline crimes and punishments of officials
To learn the procedure and principles of disciplinary proceeding
To know objection to the disciplinary punishment and remedy to the disciplinary punishment
To know principles in permission for trial of officials and preliminary inquiry
To identify the conditions of trial of officials without permission
To know the principles and methods that is adopted in trial of officials
Mode of Delivery : Face-To-Face
Prerequisities and Co-requisities Courses : Unavailable
Recommended Optional Programme Components : Unavailable
Course Contents : The concept of official and its correspondings in comparative law, rights and responsibilities of officials in law of personel, discipline crimes and punishments, procedure and principles of disciplinary, finalization of disciplinary proceeding and inflict a disciplinary punishment, objection to the disciplinary punishment and remedy to the disciplinary punishment, assessing example decisions for the disciplinary proceeding and punishments in dijudications, assurance systems for officials and its results, correspondings in comparative law, The Law About The Prosecutions of Public Servants And Other Public Employees and before regulations , intangible rights and privileges of officials and its results, duty offences of officials and related proceeding and trial rules, permission for trial of officials, related principles and methods, permission or disallow for the trial of officials and its results, remedies and application methods to the permission for trial, general assessment and discussing the case studies in the light of court decisions
Languages of Instruction : Turkish
Course Goals : To know the discipline crimes and punishments of officials
To learn the procedure and principles of disciplinary proceeding
To know objection to the disciplinary punishment and remedy to the disciplinary punishment
To know principles in permission for trial of officials and preliminary inquiry
To identify the conditions of trial of officials without permission
To know the principles and methods that is adopted in trial of officials
Course Aims : The aim of this course is to teach students discipline procedures and objections against them and the conditions about permission or disallow for trial of officials.
WorkPlacement   Not Available
Recommended or Required Reading
Textbook : Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa.
A.Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, İdare Hukuku, Ankara.
Sami Selçuk, Memur Yargılaması, Tüsiad, İstanbul.
Hüsamettin Kırmızıgül, Uygulamada ve Teoride Disiplin Suç ve Cezaları ve Denetim Yolları, İstanbul.
Additional Resources : Erol Çetin, Ceza Hukukunda ve Özel Yasalarda Memur, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanma Usulü ve Memur Suçları, Ankara.
- İbrahim Pınar, 4483 Sayılı Kanuna Göre Memur Suçlarında İdari ve Adli Soruşturma Usulleri, Ankara.
- Hayri Orhun, Türkiye?de Devlet Memurlarının Hukuki Rejimi, Umumi Hatlariyle, Tarihi Gelişim ve Bugünkü Durum, İstanbul.
- Sulhi Dönmezer, ?Memurun Muhakematı Bakımından Memur?, İÜHFM, C.9, ss.816-826.
- Ahmet Taşkın, Kamu Görevlileri Disiplin Hukuku, Ankara.
- Ömer Asım Livanelioğlu, Memur Disiplin Hukuku, (Doktora Tezi), Ankara
- Cemil Kaya, Memur Disiplin Suç ve Cezalarına ve Disiplin Soruşturmasına Hakim Olan Temel İlkeler, AİD. C.38, ss.61-87.
- Bahir Sorguç, Disiplin ve İdari Soruşturma, Ankara.
- Turan Genç, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Ceza ve Disiplin Soruşturmaları,
- Oğuz Sancakdar, Disiplin Yaptırımı Olarak Devlet Memuriyetinden Çıkarma ve Yargısal Denetimi, Ankara.
- Kerem Altıparmak, Onur Karahanoğulları, ?Bölge İdare Mahkemesi Kararıyla Anayasanın Zımnen İptali?, İnsan Hakları Yıllığı, C.19-20, ss.215-233.
- A.Alper Durmuş, Açıklamalı, İçtihatlı, Notlu Memur Disiplin Hukuku, Ankara.
- Uğur Mumcu, ?Türk Hukukunda Memurların Yargılanması?, AÜHFD. C.38, ss.133-182.
- Onur Ender Aslan, ?Memurların Yargılanması Hakkında Yeni Yasa Üzerine Düşünceler?, AİD. C.33, ss.59-77.
- Talat Rasim Özensoy, Kamu Görevlilerinin Yargılanması Usulü ve Yeni Türk Ceza Kanunu Endeksi, İzmir
- Yücel Oğurlu, ?Ceza Mahkemesi Kararının Disiplin Cezalarına Etkisi Sorunu ?Ne Bis İn İdem? Kuralı?, AÜHFD. C.9, ss.101-124.
- Gürsel Kaplan, ?Uyarma ve Kınama Cezalarına Karşı Yargı Yoluna Başvurmayı Engelleyen Düzenlemelerin Hukuk Devleti Prensibi Açısından Değerlendirilmesi?, Erzincan HFD. C.7, ss.309-334.
- AİHM, Karaçay-Türkiye Davası
- Anayasa Mahkemesi, 2007/88 Karar sayılı kararı
Material Sharing
Documents :
Assignments :
Exams :
Additional Material :
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Lectures, Practical Courses, Presentation, Seminar, Project, Laboratory Applications (if necessary)
ECTS / Table Of Workload (Number of ECTS credits allocated)
Student workload surveys utilized to determine ECTS credits.
Activity :
Number Duration Total  
Course Duration (Excluding Exam Week) :
16 3 48  
Time Of Studying Out Of Class :
8 9 72  
Homeworks :
2 9 18  
Presentation :
2 10 20  
Project :
0 0 0  
Lab Study :
0 0 0  
Field Study :
0 0 0  
Visas :
1 8 8  
Finals :
1 8 8  
Workload Hour (30) :
30  
Total Work Charge / Hour :
174  
Course's ECTS Credit :
6      
Assessment Methods and Criteria
Studies During Halfterm :
Number Co-Effient
Visa :
16 16
Quiz :
8 18
Homework :
2 50
Attendance :
0 0
Application :
0 0
Lab :
0 0
Project :
0 0
Workshop :
0 0
Seminary :
2 16
Field study :
0 0
   
TOTAL :
100
The ratio of the term to success :
40
The ratio of final to success :
60
TOTAL :
100
Weekly Detailed Course Content
Week Topics  
1 The concept of official and its correspondings in comparative law
  Study Materials: Hayri Orhun, Türkiye'de Devlet Memurlarının Hukuki Rejimi, Umumi Hatlariyle, Tarihi Gelişim ve Bugünkü Durum, İstanbul.
- Sami Selçuk, Memur Yargılaması, Tüsiad, İstanbul.
- Sulhi Dönmezer, "Memurun Muhakematı Bakımından Memur", İÜHFM, C.9, ss.816-826.
Ahmet Taşkın, Kamu Görevlileri Disiplin Hukuku, Ankara.
2 Rights and responsibilities of officials in law of personnel
  Study Materials: Ömer Asım Livanelioğlu, Memur Disiplin Hukuku, (Doktora Tezi), Ankara
A.Şeref Gözübüyük, Turgut Tan, İdare Hukuku, Ankara.
Kemal Gözler, İdare Hukuku, Bursa.
3 Discipline crimes and punishments, procedure and principles of disciplinary proceeding
  Study Materials: Cemil Kaya, Memur Disiplin Suç ve Cezalarına ve Disiplin Soruşturmasına Hakim Olan Temel İlkeler, AİD. C.38, ss.61-87.
Hüsamettin Kırmızıgül, Uygulamada ve Teoride Disiplin Suç ve Cezaları ve Denetim Yolları, İstanbul.
Bahir Sorguç, Disiplin ve İdari Soruşturma, Ankara.
Turan Genç, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkında Ceza ve Disiplin Soruşturmaları,
İbrahim Pınar, 4483 Sayılı Kanuna Göre Memur Suçlarında İdari ve Adli Soruşturma Usulleri, Ankara.
4 Finalization of disciplinary proceeding and inflict a disciplinary punishment
  Study Materials: Ahmet Taşkın, Kamu Görevlileri Disiplin Hukuku, Ankara.
Oğuz Sancakdar, Disiplin Yaptırımı Olarak Devlet Memuriyetinden Çıkarma ve Yargısal Denetimi, Ankara.
5 Objection to the disciplinary punishment and remedy to the disciplinary punishment
  Study Materials: Ahmet Taşkın, Kamu Görevlileri Disiplin Hukuku, Ankara.
6 Assessing example decisions for the disciplinary proceeding and punishments in dijudications
  Study Materials: A.Alper Durmuş, Açıklamalı, İçtihatlı, Notlu Memur Disiplin Hukuku, Ankara.
7 Assurance systems for officials and its results, correspondings in comparative law
  Study Materials: - Sami Selçuk, Memur Yargılaması, Tüsiad, İstanbul.
- Uğur Mumcu, Türk Hukukunda Memurların Yargılanması, AÜHFD. C.38, ss.133-182.
8 The Law About The Prosecutions of Public Servants And Other Public Employees and before regulations
  Study Materials: Aslan, "Memurların Yargılanması Hakkında Yeni Yasa Üzerine Düşünceler", AİD. C.33, ss.59-77.
- Sami Selçuk, Memur Yargılaması, Tüsiad, İstanbul.
- İbrahim Pınar, 4483 Sayılı Kanuna Göre Memur Suçlarında İdari ve Adli Soruşturma Usulleri, Ankara.
9 Intangible rights and privileges of officials and its results
  Study Materials: - Sami Selçuk, Memur Yargılaması, Tüsiad, İstanbul.
10 Duty offences of officials and related proceeding and trial rules
  Study Materials: İbrahim Pınar, 4483 Sayılı Kanuna Göre Memur Suçlarında İdari ve Adli Soruşturma Usulleri, Ankara.
Talat Rasim Özensoy, Kamu Görevlilerinin Yargılanması Usulü ve Yeni Türk Ceza Kanunu Endeksi, İzmir
- Sami Selçuk, Memur Yargılaması, Tüsiad, İstanbul.
11 Permission for trial of officials, related principles and methods
  Study Materials: - Sami Selçuk, Memur Yargılaması, Tüsiad, İstanbul.
12 Permission or disallow for the trial of officials and its results
  Study Materials: Talat Rasim Özensoy, Kamu Görevlilerinin Yargılanması Usulü ve Yeni Türk Ceza Kanunu Endeksi, İzmir
İbrahim Pınar, 4483 Sayılı Kanuna Göre Memur Suçlarında İdari ve Adli Soruşturma Usulleri, Ankara.Ön Hazırlık: Talat Rasim Özensoy, Kamu Görevlilerinin Yargılanması Usulü ve Yeni Türk Ceza Kanunu Endeksi, İzmir
İbrahim Pınar, 4483 Sayılı Kanuna Göre Memur Suçlarında İdari ve Adli Soruşturma Usulleri, Ankara.
13 Remedies and application methods to the permission for trial
  Study Materials: Yücel Oğurlu, "Ceza Mahkemesi Kararının Disiplin Cezalarına Etkisi Sorunu ? Ne Bis İn İdem? Kuralı", AÜHFD. C.9, ss.101-124.
Gürsel Kaplan, "Uyarma ve Kınama Cezalarına Karşı Yargı Yoluna Başvurmayı Engelleyen Düzenlemelerin Hukuk Devleti Prensibi Açısından Değerlendirilmesi", Erzincan HFD. C.7, ss.309-334.
14 General assessment and discussing the case studies in the light of court decisions
  Study Materials: - Sami Selçuk, Memur Yargılaması, Tüsiad, İstanbul.
- AİHM, Karaçay-Türkiye Davası
- Anayasa Mahkemesi, 2007/88 Karar sayılı kararı.
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0