SDU Education Information System
   Home   |  Login Türkçe  | English   
 
   
 
 


 
Course Information
Course Unit Title : Tradition of the Logic in the Islamic Thought
Course Unit Code : 02FDB6179
Type of Course Unit : Optional
Level of Course Unit : Second Cycle
Year of Study : Preb
Semester : 255.Semester
Number of ECTS Credits Allocated : 6,00
Name of Lecturer(s) : ---
Course Assistants :
Learning Outcomes of The Course Unit : To study to place of Logic in Islamic Thought, obtains comprehensive view to Logic.
Mode of Delivery : Face-To-Face
Prerequisities and Co-requisities Courses : Unavailable
Recommended Optional Programme Components : Unavailable
Course Contents : Origin of Logic and development in Islamic Thought; Logic of al-Farabi, Avicenna, Gazali and Averroes.
Languages of Instruction : Turkish-English
Course Goals : To obtain information to logic in Islamic Philosophy.
Course Aims : To know to concept of Islamic Logic.
WorkPlacement   Not Available
Recommended or Required Reading
Textbook : 1.Farabi'nin Bazı Mantık Eserleri, Prof. Dr. Mübahat Türker Küyel, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 1990. 2.Gazali'nin Mantık Anlayışı, Dr. İbrahim Çapak, Elis Yayınları, 2005. 3.İlm'l-Mantık Mizanu'l-Ukul, Muhammed Hüseyin En-Neccar, Kubbealtı-Sahaf. 4. İslam'da Suri Mantık, Süleyman Fahir, Eser Neşriyat. 5.Aristoteles Gazzali İle Leibniz'de Yargı Mantığı, Sadık Türker, Dergah Yayınları, 2002. 6. II. Analitikler Burhan, İbni Sina, Litera Yayınları, 2006. 7. Mantığa Giriş Medhal, İbni Sina, Litera Yayınları, 2006. 8. Birinci Çözümlemeler, Aristoteles, Dost Kitabevi Yayınları. 9. Kategoriler, Aristoteles, İmge Kitabevi Yayınları. 10. Organon 5 Topikler, Aristoteles, Hamlet Yayınları.
Additional Resources : İkinci Çözümlemeler, Aristoteles, Yapı Kredi Yayınları. Isagoge Aristoteles'in Kategorilerine Giriş, Porphyrios, Remzi Kitabevi. Harfler Kitabı, Farabi, Litera Yayınları, 2008. İsaguci Mantığa Giriş, Ebheri, İz Yayıncılık. Yorum Üzerine Kitabu'ş-Şifa İbni Sina, Litera Yayınları, 2006. Topikler, İbni Sina, Litera Yayınları, 2008. Sofistik Deliller Safsata, İbni Sina, Litera Yayınları, 2006. Düşünme, Konuşma Ve Söz Verme (El-Me'arifur'l-Akliyye), Gazali, İnsan Yayınları. Aristo'nun Mantık Ve İlim Anlayışı, Hamdi Ragıp Atademir, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları, 1974. Mantık Metinleri, Abdurrahman Nacim/Ahmed Hamdi Şirvanlı/Kudret Büyükcoşkun, Ravza Yayınları.
Material Sharing
Documents :
Assignments :
Exams :
Additional Material :
Planned Learning Activities and Teaching Methods
Lectures, Practical Courses, Presentation, Seminar, Project, Laboratory Applications (if necessary)
ECTS / Table Of Workload (Number of ECTS credits allocated)
Student workload surveys utilized to determine ECTS credits.
Activity :
Number Duration Total  
Course Duration (Excluding Exam Week) :
14 3 42  
Time Of Studying Out Of Class :
14 3 42  
Homeworks :
6 7 42  
Presentation :
0 0 0  
Project :
0 0 0  
Lab Study :
0 0 0  
Field Study :
0 0 0  
Visas :
1 20 20  
Finals :
1 25 25  
Workload Hour (30) :
30  
Total Work Charge / Hour :
171  
Course's ECTS Credit :
6      
Assessment Methods and Criteria
Studies During Halfterm :
Number Co-Effient
Visa :
1 50
Quiz :
0 0
Homework :
1 50
Attendance :
0 0
Application :
0 0
Lab :
0 0
Project :
0 0
Workshop :
0 0
Seminary :
0 0
Field study :
0 0
   
TOTAL :
100
The ratio of the term to success :
40
The ratio of final to success :
60
TOTAL :
100
Weekly Detailed Course Content
Week Topics  
1 Entry to Tradition of Islamic Logic
  Study Materials: İslam Mantık Geleneği, Yrd. Doç. Dr. Hasan Ayık, Ensar Neşriyat, 2007.
2 The Problems of Islamic Logic
  Study Materials: İslam Mantık Geleneği, Yrd. Doç. Dr. Hasan Ayık, Ensar Neşriyat, 2007.
3 Early Logic Studies
  Study Materials: İslam Mantık Geleneği, Yrd. Doç. Dr. Hasan Ayık, Ensar Neşriyat, 2007.
4 Influence of Aristotle Logic on Islamic Logic
  Study Materials: İslam Mantık Geleneği, Yrd. Doç. Dr. Hasan Ayık, Ensar Neşriyat, 2007.
5 Al-Farabi Logic
  Study Materials: Kitabu'l-Burhan, Farabi, Klasik Yayınları, 2008.
6 Avicenna Logic
  Study Materials: II.Analitikler Burhan, İbni Sina, Litera Yayınları, 2006.
7 Al-Gazzali Logic
  Study Materials: Gazzali'nin Düşünce Sisteminin Temelleri Bilgi-Mantık-İman, Necip Taylan, İstanbul, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı, 1989.
8 Mid-exam
 
9 Averroes Logic
  Study Materials: İbn Rüşd Telhisu Mantıki Aristo, thk: Ceyrar Cehami, Beyrut, Câmiatü'l-Lübnaniyye, 1982.
10 Ibn Hazm Logic
  Study Materials: Et-Takrib, İbn Hazm.
11 Analysis of Ebheri?s Work: İsagoji
  Study Materials: Haşiyetü'l-Attar Ala İsaguci Fi'l-Mantık, Kubbealtı-Sahaf.
12 View of Gelenbevi?s Logic
  Study Materials: Gelenbevi'nin Mantık Anlayışı, Abdülkuddüs Bingöl, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1993.
13 Analysis of Ahmet Cevdet Paşa?s Work: Mi?yar-ı Sedat
  Study Materials: Mi'yar-ı Sedat (Klasik Mantık), Ahmet Cevdet Paşa, Fecr Yayınevi.
14 Critiques Logic in Islamic Thought
  Study Materials: İslam Mantık Tarihi ve Farabi Mantığı, Nihat Keklik, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 1969.