SDU Education Information System
   Home   |  Login Türkçe  | English   
 
   
 
 


 
Home | Academic Authorities

Süleyman Demirel Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na dayanılarak kurulmuş olup bu kanuna göre idare ve finanse edilmektedir. Rektör ve Üniversite Senatosu yönetimin koordinasyonundan ve akademik işleyişten sorumludur. Ayrıca Fakülte Yönetim Kurulları da akademik konularda karar vericidir.